1 دقیقه خواندن
06 Aug
06Aug

اهالی یک روستا تروریست‌های حزب الله لبنان را بیرون راندنددومین مواجهه شهروندان لبنانی با تروریست‌های حزب الله، این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را پیش از آغاز موشک‌پراکنی به سمت اسرائیل، زمین‌گیر کرد.
ساکنان یکی از روستاهای جنوب لبنان با چند تروریست حزب‌الله که مسئول شلیک راکت به اسرائیل بودند، درگیر شده و آن‌ها را از روستای خود بیرون راندند.
پیش از این نیز خودروی حامل راکت‌های متعلق به حزب الله لبنان از سوی اقلیت دروزیان شهرستان "حاصبیا" توقیف شد.
رسانه‌های محلی گزارش دادند که این گروه قومی - مذهبی حزب الله را به ایجاد تنش، جنگ و ویرانی مناطق تحت سکونت خود متهم کرده و اجازه تردد به خودروهای این گروه تروریستی را نمی‌دهند.