1 دقیقه خواندن
09 Oct
09Oct

🛑 انفجار مین منجر بە قطع دست کارگر مریوانی شد🛑 ✅ هەنگاو: یک کارگر اهل مریوان در حین جمع‌آوری ضایعات در اثر انفجار مین بە شدت زخمی شد.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز پنجشنبە ١٧ مهر ٩٩ (٨ اکتبر ٢٠٢٠)، در اثر انفجار یک قبضە مین ضد نفر در کوهستان ”کانی کون“ واقع در نزدیکی روستای ”قمچیان“ یک کارگر بە شدت زخمی شدە است.


✅ خبرنگار هەنگاو هویت این کارگر را کە در حال جمع آوری ضایعات بودە ” خسرو حسنی“ ٣٨ سالە، متاهل و پدر سە فرزند اعلام کردە است.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، خسرو حسنی اهل روستای ”کورەدرە“ و ساکن مریوان در اثر انفجار مین دست چپش از ناحیە مچ قطع شدە و هم اکنون در یکی از مراکز درمانی مریوان تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.