1 دقیقه خواندن
08 Nov
08Nov

انفجار مین در مرزهای کُردستان طی یک هفته دو کولبر را نقض عضو کرددر اثر انفجار یک قبضه مین در یکی از مناطق مرزی شهرستان پیرانشهر، یک کولبر به شدت مجروح شد.
شامگاه ‌شنبه ۱۷ آبان ۹۹ (۷ نوامبر ۲۰۲۰)، در اثر انفجار یک قبضه مین به جای مانده از جنگ ۸ ساله ایران و عراق، یک کولبر دچار قطع عضو شد.
هویت این کولبر را صابر خضری ۲۸ ساله می باشد که از ناحیه پا دچار نقض عضو شده است.
روز یکشنبه ۱۱ آبان (۱ نوامبر نیز)، یک کولبر اهل پاوه با هویت لقمان رحیمی در مرزهای نوسود در اثر انفجار مین از ناحیه پا قطع عضو شده بود.