1 دقیقه خواندن
23 Oct
23Oct

انتقال سه زندانی سیاسی از زندان اشنویه به زندان نقده


طی روزهای اخیر سه زندانی سیاسی به نامهای غفور برهم، یعقوب زردشوانه و سید وهاب علیزاده اهل شهرستان اشنویه، بدون اطلاع قبلی از زندان اشنویه به زندان نقده منتقل شدند.
غفور برهم پیشتر در تیرماه ٩٧، از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و تردد غیرمجاز از مرز، ضمن عدم امکان دسترسی به وکیل توسط دادسرای عمومی و انقلاب اشنویه مجموعا به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد، که این حکم در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ارومیه عینا تأیید شد. آقای برهم در تاریخ اول اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اشنویه منتقل شد.
همچنین در تاریخ یکشنبه ۹ تیرماه ۹۸ نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان اشنویه “وهاب علیزاده” را به اتهام همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام بازداشت کرده بودند، که پس از اتمام مراحل بازجویی موقتا با تودیع وثیقه آزاد شده بود. این شهروند به اتهام همکاری با یکی از گروه های مخالف نظام در دادگاه انقلاب ارومیه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس این گزارش یعقوب زردشوانه نیز سال گذشته با اتهاماتی مرتبط با یکی از احزاب مخالف نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم و سپس جهت تحمل حکم به زندان اشنویه منتقل شد.