1 دقیقه خواندن
18 Dec
18Dec

رضاانتصاری، احمدایرانی‌خواه، مرتضی_کنگرلو و محمد شریفی مقدم چهار درویش زندانی با گذشت ۴۶ روز از اعتصاب غذای‌شان، در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه ۲۷ آذر به‌دلیل خونریزی معده و کاهش سطح هشیاری از زندان فشافویه به بیمارستان منتقل شدند