1 دقیقه خواندن
13 Dec
13Dec


جمھوری اسلامی در فساد کامل غرق شدە و کار از معجزە برای نجات گذشتە است! گوشەای کوچک از دزدی و غارت پول مردم توسط آخوندھا کە جلوە بە اصطلاح قانونی ھم داردحسن روحانی بودجه سال ١٣٩٩ را بودجۀ «ایستادگی و استقامت در برابر تحریم» نامید اما چگونگی این استقامت را مشخص نکرد


این ارقام به «تومان» است 


جامعه المصطفی العالمیه :  ۳۱٨ میلیارد

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی‌ : ۲۴۱ میلیارد

مجمع جهانی تقریب مذاهب : ۳٧ میلیارد

مجمع جهانی اهل بیت :۴۰ میلیارد دانشگاه بین‌المللی اهل بیت : ۱۲ میلیارد

سازمان تبلیغات اسلامی : ۲۰۱ میلیارد

حوزه هنری تبلیغات اسلامی : ۸۷ میلیارد

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه : ۳۰ میلیارد

مرکز رسیدگی به امور مساجد : ۳۱ میلیارد

ستاد اقامه نماز : ۱۶ میلیارد

مرکز تحقیقات علوم اسلامی : ۱۵ میلیارد

دایره‌المعارف فقه اسلامی : ۵ میلیارد

بنیاد دایره‌المعارف اسلامی : ۹ میلیارد تومان پژوهشگاه اندیشه اسلامی : ۲۰ میلیارد


موسسه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درجهان اسلام : ۷ میلیارد تومان  


ستاد امر به معروف و نهی از منکر : ۳۱ میلیارد

موسسه پژوهشی امام خمینی : ۲۰ میلیارد

دانشگاه امام صادق : ۱۳۲ میلیارد

کتابخانه آیت‌الله مرعشی : ۶۶ میلیارد

دانشگاه معارف اسلامی : ۱۳۶ میلیارد

صندوق توسعه فرهنگی قرآنی : ۲۰ میلیارد

دانشگاه علوم و معارف قرآنی : ۳۷ میلیارد

دانشگاه مذاهب اسلامی : ۲۰ میلیارد

دانشگاه معارف اسلامی : ۱۰ میلیارد

نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها : ۱۳۶ میلیارد

موسسه نشر و تبلیغ آثار رهبر انقلاب : ٣۴ میلیارد

موسسه نشر آثار حضرت امام : ٣٢ میلیارد


جمع بودجۀ نهادهای تبلیغی دینی، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌های مذهبی و نهادهای وابسته به آنها در بودجۀ «ایستادگی و استقامت در برابر تحریم»  مجموعا سه هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان است که نسبت به سال ٩٨ صد میلیارد افزایش داشته 


این ارقام در شرایطی به حوزه‌های علمیه پرداخت میشود که حوزه هیچ گزارشی از نحوۀ هزینه آن به دولت ارائه نمی‌کند


در حال حاضر هفتاد هزار پروژۀ ناتمام عمرانی در کشور وجود دارد که نیمی از این پروژه‌ها مربوط به پیش از انقلاب بوده و همچنان به بهره‌برداری نرسیده است


در برهه‌ای که کشور درگیر بحران اقتصادی‌ست و ضرورت کاستن از هزینه‌های بی‌حاصل دوچندان است اما همچنان برای یک حکومت مذهبی بودجه نهادهای تبلیغی و ایدوئولوژیک خود بسیار مهم‌تر از رفاه زندگی مردمی‌ست که در زیر بار تورم ۵٠ درصد درحال له شدن هستند و هیچکس نمیداند اساسا چرا باید پول مردم در اختیار نهادهای فربه دینی و مذهبی قرار بگیردکه هیچگونه منفعت عمومی برای اکثریت جامعه ندارند