1 دقیقه خواندن
22 Jul
22Jul

 اعدام یک شهروند کرد در زندان نقدە


 هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کرد در زندان مرکزی نقدە بە اجرا در آمد و با احتساب این مورد طی هفتە گذشتە ٦ شهروند کرد اعدام شدەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە ١ مرداد ٩٩ (٢٢ ژوئیە ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل پیرانشهر با هویت ”کامیل قادری اقدم“ در زندان مرکزی نقدە بە اجرا در آمد. کامیل قادری اقدم اهل روستای دیلزە پیرانشهر، دو سال پیش بە اتهام قتل یک شهروند دیگر با هویت ”شورش قبادیان“ بازداشت و از سوی دستگاه قضایی حکومت و بە اعدام محکوم شدە بود. خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە شب گذشتە شمار زیادی از فعالین مدنی پیرانشهر جهت جلب رضایت خانوادە مقتول مقابل درب زندان نقدە تجمع کردەاند، اما موفق بە جلب رضایت آنها نشدەاند.با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە گذشتە دست کم ٦ شهروند کرد در زندان های کرمانشاه، ارومیە و نقدە اعدام شدەاند.