1 دقیقه خواندن
31 Aug
31Aug

 اعدام ٤ شهروند کُرد طی ماه آگوست ٢٠٢٠


 طی ماه گذشتە میلادی حکم اعدام دست‌کم چهار شهروند کُرد زندان‌های کُردستان و دیگر شهرهای ایران بە اجرا در آمدە است.

 

با استناد بە مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آگوست ٢٠٢٠، دست‌کم حکم اعدام ٤ شهروند کُرد در زندان‌های سنندج، بروجرد و رشت بە اجرا در آمدە است.

 

 تمامی افرادی کە طی ماه گذشتە اعدام شدە و هویت کامل هر ٤ نفر آنها برای هەنگاو احراز شدە است، بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدەاند.

 

✅ همچنین، بیشترین این اعدام‌ها با ٢ مورد در استان کُردستان ثبت شدە است. در استان لرستان ١ مورد و در استان گیلان نیز ١ مورد ثبت شدە است.