1 دقیقه خواندن
23 Aug
23Aug

اعدام محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی از سوی دیوان عالی رژیم جمهوری اسلامی تایید شد.


🔹حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی اهل اشنویە از سوی دیوان عالی كشور عیناً تایید و بە دادگاه محل سکونت وی ارجاع شدە است.


🔹 محی‌الدین ابراهیمی روز شنبە ٢٨ دی ٩٨ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”شیخ لو“ بە اتهام ”بغی و عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران”  برای بار دوم بە اعدام محکوم و همان روز بە بە وی ابلاغ شدە بود.


🔹محی الدین ابراهیمی ٤٢ سالە و اهل روستای ”الکاوی“ اشنویە، روز شنبە ١٣ آبان ٩٦ در حالی کە مشغول کولبری بود از سوی نیروهای مستقر در پایگاه ”بیمضرتە“ اشنویە  مورد اصابت گلولە قرار گرفت و بە شدت زخمی و همانجا بازداشت شد.