1 دقیقه خواندن
28 Nov
28Nov

اعتصاب غذای یک فعال سیاس کُرد در یکی از زندان‌های بریتانیا.


یک فعال کُرد که چند ماه پیش به عنوان پناهجو به بریتانیا رفته، با خطر دیپورت به آلمان، برابر مقررات دوبلین، و احتمالا دیپورت به ایران روبروست.
قادری پناهجوی اهل شهرستان سردشت از روز چهارشنبه ۵ آذر ۹۹ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۰) به نشانه اعتراض به حکم دیپورتش از بریتانیا به آلمان در زندان بروکهاوس بریتانیا دست به اعتصاب غذا زده است.
نوید قادری اعلام کرد که چهار ماه پیش و پس از آنکه از درخواست پناهندگیم از سوی کشور آلمان رد شده، به بریتانیا آمده‌ام، اما آنها پس از آنکه مطلع شدند که تقاضای پناهندگی من در آلمان رد شده بدون هرگونه بررسی، تقاضای پناهندگی را رد و دستور به دیپورت داده‌اند.
این فعال کُرد که متخصص روابط بین الملل است سال ۲۰۱۷ به دلایل سیاسی به عنوان پناهجو به آلمان رفته که متعاقب ارائه تقاضای پناهندگی و طی نمودن مراحل تجدید نظر، درخواست وی توسط کشور آلمان رد شده است. در نتیجه رد قطعی این پناهجو سیاسی و امکان دیپورت به ایران، نوید قادری به بریتانیا رفته است.