1 دقیقه خواندن
23 Jan
23Jan

اعتصاب غذای کامل ۶ تن از زندانیان سیاسی بند ۸ اوین در اعتراض به قتل بکتاش آبتین


سه روز پس از انتشار بیانیه‌ی «قتل سیستماتیک زندانیان سیاسی»، بیانیه‌ی زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی در مورد مرگ بکتاش آبتین، شش تن از امضاکنندگان این بیانیه و از زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین در اعتراض به قصور «آشکار» مقامات در مورد مرگ بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو زندانی کانون نویسندگان ایران و عدم رسیدگی به مطالبات خود، از ظهر روز ۲۲ دی‌ ماه دست به اعتصاب غذای کامل(بدون آب و غذا) زده‌اند.

صادق امیدی لپوندی، حمید حاج‌جعفرکاشانی، محمود علی‌نقی، پیمان پورداد، علی‌اصغر حسنی‌راد و مهدی دارینی از زندانیان سیاسی در بند ۸ زندان اوین، خواهان پاسخگویی مسئولان از جمله: رئيس قوه قضاییه، دادستان کل و رئيس کل سازمان زندان‌ها بوده و نگران تکرار چندین‌باره‌ی این جنایات در حق زندانیان سیاسی هستند.

در بیانیه‌ی زندانیان  آمده است: «اگر دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به هر دلیلی دیگر نمی‌تواند در روز روشن، دگراندیشان را خفه کند را‌ه‌های "تمیزتری" برای بریدن صدای منتقدان پیدا کرده است. مورد بکتاش، نمونه‌ی آن.»