1 دقیقه خواندن
05 Mar
05Mar


اسکندر فیروز، بنیانگذار و نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ۹۳ سالگی درگذشت

او نوه عبدالحسین فرمانفرما از سیاستمداران برجسته قاجار بود. پدر او‌ نیز در دوره محمدرضا پهلوی وزیر و استاندار بود

وی  در آمریکا درگذشت. روحش شاد که تا آخر‌ عمر لحظه‌ای از دغدغه حفظ محیط زیست ایران رها نشد


او همچنین پایه‌گذار کنوانسیون جهانی حفظ تالاب‌ها موسوم به کنوانسیون #رامسر بود