1 دقیقه خواندن
28 Jul
28Jul

استاد حقوق بشر دانشگاه بهشتی به ١٠ سال حبس محکوم شد


شعبه یک بازپرسی دادسرای امنیت تهران بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، رضا اسلامی، استاد حقوق بشر دانشگاه بهشتی را متهم به «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا در پوشش فعالیت علمی»، کرده و حکم ۱۰ سال حبس را علیه او صادر کرده است.