1 دقیقه خواندن
08 Mar
08Mar


در بیمارستان مسیح دانشوری با دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای تست کرونا 900 هزار تومان پول دریافت میکنند

یعنی با کیت های تشخیصی که اروپا رایگان در اختیار آنها قرار داده است