1 دقیقه خواندن
30 Jul
30Jul

 اجرای حکم اعدام یک شهروند کُرد در زندان سنندج  حکم اعدام یک شهروند کُرد علی‌رغم اینکە اجرای حکم وی بە ٤٥ روز دیگر موکول شدە بود، بە طور ناگهانی در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سحرگاه پنجشنبە ٩ مرداد ٩٩ (٣٠ ژوئیە ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل سنندج با هویت ”مرتضی پیرخضری“ ٤٢ سالە و متاهل در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمد.


 اجرای حکم اعدام این شهروند کُرد در حالی است کە روز دوشنبە  با دادن فرصتی ٤٥ روزە، حکم اعدام وی در قبال پرداخت مبلغ دو میلیارد تومان  بە تاخیر افتادە بود.


 وی روز شنبە همراه با یک زندانی دیگر با هویت ”سعید محمدی‌فرد“ جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی زندان منتقل شدە بود.


✅ مرتضی پیرخضری از دو سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و از سوی دستگاه قضایی بە اعدام محکوم و در زندان مرکزی سنندج محبوس بود.