1 دقیقه خواندن
22 Mar
22Mar


ابوالفضل بهرام پور کارشناس قرآنی که در تلویزیون توصیه کرد معترضان آبان ماه باید در زندان شکنجه و زجر کش شوند بر اثر ابتلا به ویروس کرونا کشته شد.