1 دقیقه خواندن
20 Sep
20Sep

🔹ابراز نگرانی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از وضعیت نسرین ستوده. 


انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر نسبت به انتقال نسرین ستوده به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان طالقانی ابراز نگرانی کرد.


روز گذشته رضا خندان، همسر نسرین ستوده در توئیتی از انتقال همسرش به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان طالقانی در ۳۹امین روز اعتصاب غذا خبر داد.