1 دقیقه خواندن
18 Jan
18Jan


وزارت امور خارجه آلبانی، دبیر سوم و کاردار فرهنگی سفارت ایران در تیرانا را ''عنصر نامطلوب'' خواند و خواستار خروج فوری آنها از خاک آلبانی شد


وزارت امور خارجه آلبانی در بیانیه‌ای اعلام کردە است که تروریست #محمدعلی_ارض‌پیما_نعمتی و تروریست سید #احمد_حسینی_الست، دو دیپلمات تروریست ایرانی ''عنصر نامطلوب'' هستند و از آن‌ها خواسته که فورا آلبانی را ترک کنند


وزیر امور خارجه آلبانی در توییتی فعالیت این دو دیپلمات را ''مغایر با نفس فعالیت دیپلماتیک'' معرفی کردە است


آلبانی در دسامبر ۲۰۱۸ نیز سفیر ایران و یک دیپلمات دیگر را بە دلیل ''آسیب رساندن به امنیت ملی'' این کشور اخراج کرد. کە این اقدام آلبانی در آن زمان مورد استقبال وزیر امور خارجە آمریکا قرار گرفت