1 دقیقه خواندن
02 Feb
02Feb


آسونیوز- "عادل بهرامی" پناهجوی سیاسی کورد در روزهای گذشته از زندان خوی به بازداشتگاه اداره ی اطلاعات ارومیه منتقل شده است

"عادل بهرامی" پناهجوی سیاسی کورد که درتاریخ 5 دی ماه سال 1398 خورشیدی از ترکیه به ایران دیپورت شد، به مدت چند هفته در بازداشتگاه اداره ی اطلاعات خوی مورد بازجویی قرار گرفت و سپس به زندان خوی منتقل شد. وی چند روز در این زندان نگهداری، و سپس جهت ادامه ی مراحل بازجویی به بازداشتگاه اداره ی اطلاعات ارومیه منتقل شده است

طی ماه های گذشته، عادل بهرامی به همراه 33 پناهجوی دیگر از ترکیه به ایران دیپورت شده بود . تاکنون از سرنوشت دیگر افراد اخراج شده از ترکیه به ایران اطلاع دقیقی در دست نیست

عادل بهرامی در تاریخ 23 آذرماه 1397 خورشیدی در فرودگاه بین‌المللی آنتالیا در حال خروج از کشور ترکیه بازداشت، و تا روز 5 بهمن همان سال در زندان نگهداری شد و سپس دادگاه در دو مرحله رای به دیپورت وی به ایران داد

لازم به ذکر است که اتهام این شهروند کورد توسط نهادهای امنیتی خوی و ارومیه، عضویت در یکی از "احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران" مطرح شده است