1 دقیقه خواندن
30 Mar
30Mar

نام: هدایت عبدالله پور 

محل تولد:اشنویه 

تاریخ بازداشت: 26  خرداد 1395 

محل نگهداری:زندان مرکزی ارومیه 

محکومیت:اعدام

 وى در 26 خرداد95 به همراه6 تن ديگر در روستاى قره سفلى از توابع شنو دستگير شد.

 اين افراد پس از در گيرى سپاه با اعضاى حزب دمكرات متهم بودند كه به اعضاى حزب غذا و مكان استراحت داده اند. اين در حاليست كه بستگان اين افراد اين اتهام را رد كرده اند و سپاه به منظور ايجاد رعب در اين منطقه اين اتهام را به اين افراد وارد كرده است. وى در مدت 4 ماه ونيم بازداشت اوليه فقط 5 دقيقه با پدرش تماس تلفنى داشته و مجبور شده به فارسى صحبت كند.
او شنوايى يكى از گوشهايش را در اثر شكنجه از دست داده است و هيچ مدركى كه نشان دهد وى عضو حزب دمكرات است وجود ندارد و به اين اتهامات وارده اعتراف نكرده است ولى چون شاكى وى سپاه است به اعدام محكوم شده است. هدایت عبدالله‌پور که به اتهام بغی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود، پس از بررسی در دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد راهی شعبه هم عرض شد. شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب ارومیه پس از بررسی پرونده و علیرغم نظر دیوان عالی مجددا هدایت عبدالله ‌پور را به اعدام محکوم کرد. حکم بغی این زندانی در صورتی صادر شده است که وی مدعی است: هیچگاه دست به سلاح نبرده و در زمان بازداشت نیز سلاحی به همراه نداشته است. وی به همراه شش تن دیگر مورخ ۲۶ خرداد ۹۵ پس از بروز درگیری در روستای «قره سفلی» اشنویه بازداشت شد.


شش متهم دیگر این پرونده نیز به ترتیب به احکام ذیل در مرحله بدوی محکوم شدند:         1-  رسول عزیزی با نام مستعارحاسد، فرزند ابرهیم / ۲۵ سال حبس     2- محمدظاهر فرامرزی فرزند کریم / ۲۰ سال حبس      3- جلال مسروری فرزند مولود / ۱۵ سال  4- کمال مسروری فرزند مولود / ۱۰ سال 5- یعقوب بااکرام فرزند رسول / ۱۵ سال    6 - صدیق بااکرام فرزند حسین / ۱۰ سال