1 دقیقه خواندن
15 Mar
15Mar

نام: دیاکو رسول زاده

 محل تولد: مهاباد

 اتهام: با اتهامات محاربه از طریق بمب‌گذاری شهرستان مهاباد و عضویت در حزب کومه له 

محکومیت: اعدام 

زندان : ارومیه

 تاریخ بازداشت :6  اسفند 1392 

قاضی پرونده : احمد جوادی کیا 

وضعیت: اعدام شده