پەلکی داری شادی گشتی ئێوە هەرگیز نامرن

نامرن ئاگر هەڤاڵان ئێوە کڵپەی ئاگرن 


تۆ به‌هێزی نامری، مردن له‌ئاستا كۆیله‌یه‌

چونكه‌گیانی تۆ دروشمه‌، بانگه‌وازه‌، رێگه‌یه‌


پەلکی داری شادی گشتی ئێوە هەرگیز نامرن

نامرن ئاگر هەڤاڵان ئێوە کڵپەی ئاگرن


تۆ قوتابخانەی قوتابی بیری تازەی سەنگەری

وەک هەوێن بۆ شۆڕشی نوێ مەشخەڵی داهێنەری


پەڵکی داری شادی گشتی ئێوە هەرگیز نامرن

نامرن ئاگر هەڤاڵه ئێوە کڵپەی ئاگرن 


تۆ چریکەی ئەو گزینگەی بۆ هەتاوی خۆری سوور

زایەڵەت باستیلی ڕووخاند دژ به ئەفسانەی سنوور


پەڵکی داری شادی گشتی ئێوە هەرگیز نامرن

نامرن ئاگر هەڤاڵان ئێوە کڵپەی ئاگرن