1 دقیقه خواندن
15 Mar
15Mar

نام:حسین عثمانی

 محل تولد:مهاباد 

سن:54سال 

 اتهام : با اتهامات محاربه از طریق بمب‌گذاری شهرستان مهاباد و عضویت در حزب کومه له 

محکومیت: ۳۰سال وتبعید 

زندان:ارومیه 

تاریخ بازداشت: 4 اسفند 

1392 قاضی پرونده:احمد جوادی کیا